جمعه بیست و دوم 5 1395

نویسنده آلیا می پرسد، زمانی که بسیاری از عبارت نوبت به عنوان یک نتیجه از بمباران درج آگهی رایگان بدون عضویت مبتذل تبدیل شده اند، چگونه می توانم مارک های کلمات برای آنها کار می کند؟ خوانده شده در برای راهنمایی متخصص ثبت آگهی است درج آگهی رایگان بدون عضویت و ترفندها را از یکی از استادان، مطمئن شوید که به کار خود را به ایستادگی کردن از جمعیت.

نویسنده بزرگ روسی درج آگهی یک بار در مورد هنر نوشتن داستان گفت: "آیا به من بگویید که ماه درخشان؛ من درخشش نور در شیشه های شکسته نشان می دهد ". این درس می تواند به همان اندازه به تمام اشکال نوشتن اعمال، چه داستان، روزنامه نگاری، و یا درج آگهی رایگان دیوار: این همه به خوبی گفتن چیزی خواننده / شنونده، اما زمانی که شما آن را به خوبی توصیف، آنها شروع به درک منافع آن برای خود.

ادامه مطلب
X